Súkromná stredná odborná škola
ochrany osôb a majetku

Domov

Máš vôľu, odvahu a chceš si dokázať, že na to máš?

Príď študovať do našej školy. Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku je PRVÁ a JEDINÁ škola tohto druhu v Slovenskej republike. Štúdium trvá 4 roky a je zakončené maturitou. Ubytovanie a stravovanie je možné využívať priamo v areáli školy.

Deň otvorených dverí

Objav možnosti štúdia na našej škole

Vyskúšaj si, aké je to študovať na jedinečnej súkromnej strednej odbornej škole ochrany osôb a majetku.

Videogaléria

Z diania na našej škole

Security management,s.r.o.  vyhlasuje výberové konanie v zmysle zákona Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona Č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky v škole.

Napíšte nám!

Zaujímate sa o štúdium u nás?

Fotogaléria

Študentský život