Tak sa volá triednická hodina pani učiteľky Lucky Tisoňovej, ktorou nám ukazuje, že triednické hodiny nemusia byť nudné. My sa zaujímame o našich žiakov aj po vyučovaní a zaujímajú nás ich názory a podnety, ale aj problémy, ktoré im pomáhame riešiť.