Počas dištančnej formy vyučovania je Špeciálna telesná výchova, ktorá je jedným z našich odborných predmetov, vyučovaná aj pomocou krátkych videí. Každá vyučovacia hodina začína rozcvičkou. Po rozcvičke nasleduje ukážka nového cviku pod vedením pána Ďuricu, majstra sveta v Thajskom boxe. Žiaci cvičia súčasne s ukážkami. Dnešná hodina končila posilňovaním brušných svalov. Naši žiaci to zvládli na jedničku. Dal by si to aj ty?