Combat Games je súťaž, ktorú už štvrtý rok organizuje naša škola pre žiakov základných škôl.

Trojčlenné družstvá žiakov súťažili v nasledujúcich disciplínach:

  • netradičná prekážková dráha, ktorá bola plná nástrah a nečakaných prekážok, preverila rýchlosť a obratnosť súťažiacich. P.učiteľ Zagorov dohliadal na dodržiavanie pravidiel a meral dosiahnuté výkony,
  • sila kopu do vreca so zabudovaným elektronickým meračom preverila výbušnú silu a koordináciu súťažiacich. Disciplínu pripravil a vyhodnocoval p. učiteľ Ciho,
  • streľba na terč s laserovou pištoľou a puškou  bola pod odborným dohľadom p. učiteľa Drgoňa a preverila sústredenosť  a trpezlivosť súťažiacich,
  • netradičná zručnosť s odborným výkladom a dohľadom p. učiteľa Brunovského preverila koncentráciu a vytrvalosť súťažiacich.

 

Na celú súťaž dohliadal p. zástupca Strojný s tímom pomocníkov, ktorí sa aktívne zúčastňovali pri súťažných disciplínach, pri ukážkach profesijnej sebaobrany a pri koordinácii súťažných družstiev.

 

Výsledky súťaže v kategórii družstiev:        1. miesto – ZŠ Jelenia 16, Bratislava

  1. miesto – ZŠ Biskupická 21, Bratislava
  2. miesto – ZŠ Prokofievova 5, Bratislava

Výsledky súťaže v kategórii jednotlivci:     1. miesto – Jozef Hartl ZŠ Jelenia 16, Bratislava

  1. miesto – Martin Szirtl ZŠ Biskupická 21, Bratislava
  2. miesto – Peter Hollý ZŠ Jelenia 16, Bratislava

Výsledky súťaže v kategórii dievčatá:         1. miesto – Andrea Hanusková ZŠ a MŠ Vývojová, Rusovce

  1. miesto – Marika Pupáková ZŠ a MŠ Vývojová, Rusovce
  2. miesto – Monika Brucháčová ZŠ Prokofievova 5, Bratislava

 

Víťazi boli ocenení vecnými cenami a najlepší jednotlivec vyhral tablet.

 

Víťazom srdečne blahoželáme a už sa tešíme na stretnutie na budúci rok!