Ani zatvorená škola nás nezastaví. Žiaci síce ostali doma, ale výuka pokračuje online formou ?????Úlohy, študijné materiály a zadania, ktoré naši učitelia žiakom denne zasielajú, zaručia, že ide všetko tak, akoby žiaci sedeli v škole. ?

?Vďaka tejto forme e-learningu žiaci zostanú doma a nebudú bezcieľne blúdiť obchodnými centrami, brigádovať a zároveň vyučovanie úspešne pokračuje ďalej.

? Spätná väzba od našich žiakov a ich rodičov nás iba utvrdzuje v tom, že to funguje a môžeme takto pokračovať ďalej, až kým sa budeme môcť opäť vrátiť do školských ľavíc.