Súkromná stredná odborná škola
ochrany osôb a majetku

Author page: fridrich@ossis.sk