23.04. mali  naši žiaci počas online vyučovania možnosť na chvíľu sa zastaviť azamyslieť sami nad sebou a uvedomiť si, aké je dôležité pracovať s vlastným vedomím, a to vďaka online besede „Otvor oči“ s DagomPalovičom. Je to človek, ktorý v úvode svojej kariéry dokázal ako profesionálny hráč pokruzarobiť viac ako 1 milión dolárov.

Poker bol pre neho viac psychologickou ako logickou hrou a možno aj to jeho kariéru naviedlo práve týmto smerom. Začal sa venovať mentálnemu koučingu. Svojím koučovaním sprevádzal na ceste k úspechu mnohých športovcov napríklad Ivana Buchingera, ktorý ako jediný bojoval s Connorom McGregorom, Michala Zátorského, MMA bojovníka, ktorý sa stal 12 x majstrom SR v boxe, či hokejových brankárov v reprezentácií SR a mnoho ďalších.

V besede sa Dag snažil žiakom vysvetliť, ako funguje ľudská myseľ. Ako s ňou narábať a vyťažiť z nej čo najviac. Naučil ich jednoduché dychové cvičenia, ktorými dokážeme koncentrovať našu pozornosť. Otvoril aj aktuálnu tému domácej karantény. Vysvetlil, aké je dôležité zachovať si pracovné návyky a vytvoriť presný harmonogram dňa. Upozornil na to, čomu by sa mali žiaci vyhnúť, aké aktivity by mali obmedziť, alebo naopak, ktorým činnostiam sa venovať viac.

Do online besedy sa prihlásilo viac ako 230 žiakov a učiteľov.

Ďakujeme za úžasné, i keď len virtuálne, stretnutie a už teraz sa tešíme na ďalšie