Medzi našich pedagógov patrí aj skúsená psychologička Zuzana Kubešová.

Výchovné poradenstvo a poradensko-psychologické služby sú pre rodičov a žiakov dostupné vždy

utorok od 7:30 do 12:30, výnimočne aj počas ostatných dní týždňa alebo v po-obedných hodinách.

Výchovné poradenstvo a poradensko-psychologické služby zabezpečuje výchovný poradca, psychológ. Konzultáciu si treba vopred dohodnúť prostredníctvom emailovej adresy školy zast.skolyoom@gmail.com.
Poradenstvo je pre žiakov a rodičov bezplatné, preto ho neváhajte využiť.