17.10.2019 sa konal na našej škole Deň otvorených dverí, ktorý navštívilo kopec detí. V škole ich čakali zaujímavé aktivity. Mohli si vyskúšať laserovú strelnicu, miesto činu, podanie prvej pomoci, silu svojho kopu, lukostreľbu, či bohatý program, ktorý si pre nich pripravili študenti školy. A ako dopadol celý DOD? Na túto otázku, ale i na mnohé iné sme sa spýtali našej zástupkyne riaditeľa – pani Vaculovej.

  1. Čo mohli deti zažiť na tohtoročnom DOD?

V tomto roku, tak ako aj po minulé roky, mohli deti na DOD zažiť atmosféru školy prostredníctvom ukážok výučby a prezentácie školy. A to až na jedenástich stanoviskách, ktoré sme pre ne pripravili.

nasaskola.sk-súkromná-stredná-odborná-škola

  1. Koľko detí sa DOD zúčastnilo?

Na tohtoročnom DOD sa zúčastnilo viac ako 100 detí. Prichádzali celé skupiny žiakov. Niektoré deti prišli dokonca aj v sprievode svojich rodičov.

nasaskola.sk-súkromná-stredná-odborná-škola-den-otvorenych-dveri

  1. Ako hodnotíte Deň otvorených dverí, ste spokojní?

Myslím si, že s DOD môžu byť spokojní nielen všetci návštevníci školy, ale aj samotné vedenie školy. Musím pochváliť v prvom rade našich žiakov. Samozrejme aj svojich kolegov, ktorí naozaj, ako vždy, preukázali svoje pedagogické schopnosti. Na vysokú úroveň nášho DOD môžeme byť právom hrdí.

  1. Ktorá aktivita bola pre žiakov najzaujímavejšia?

Podľa vyhodnotenia dotazníkov, ktoré sme návštevníkom dali vyplniť, jednoznačne ako najzaujímavejšie boli hodnotené ukážky sebaobrany. Žiaci prejavili veľký záujem aj o ukážky zbraní. Tu si mohli sami vyskúšať rozborku a zborku zbraní, o laserovú strelnicu a aj o samotnú prezentáciu školy.

  1. Prečo by sa mal žiak základnej školy rozhodnúť ísť študovať k vám?

Mladá generácia má tendenciu veci meniť a meniť ich k lepšiemu. V dnešnej dobe je dôležité si neustále viac a viac uvedomovať aké dôležité je uchovávať hodnoty ľudskosti.Tie sa začali pomaly vytrácať. Štúdium na našej škole pripravuje žiakov na povolania v ozbrojených zložkách, v správnom systéme. Práve tento systém môže ovplyvňovať budúcnosť našej spoločnosti. Veď máme pomáhať a chrániť. Chceme vychovávať žiakov tretieho tisícročia s rozvinutým kritickým myslením, posilňovať symbiózu tela a ducha a to všetko je zastrešené kvalitnými pedagógmi.

  1. Čo je pre vašu strednú školu jedinečné, čím sa líši od iných stredných škôl?

Pre našu strednú školu je jedinečné už to, že je jedinou školu na Slovensku, ktorá je zameraná na štúdium odboru ochrana osôb a majetku. Ďalej je jedinečný aj človek, ktorý stál pri vzniku tejto školy. Dáva jej dušu. Je jedinečným vzorom pre žiakov lebo získať 7 dan aikido, 4 dan aikido Aikikai,  5 dan džudo a  4 dan Daito-ryu Aikijujutsu,  určite nie je jednoduché. Za týmito úspechmi vidím veľa, veľa neskonalého úsilia a nesmierne si ho vážim za to, čo dokázal a čo pre žiakov robí. Ako mi jedna naša žiačka povedala: „ Pani učiteľka, toto je životný štýl.“ Máme kvalitných pedagógov, z ktorých mnohí vyšli zo samotnej praxe a svoju pedagogickú prácu vykonávajú naozaj oduševnene. Odovzdávajú nie len vedomosti, ale aj svoje dlhoročné skúsenosti. Na našej škole učenie chápeme ako proces, v ktorom sa neustále vzdelávajú nielen žiaci, ale aj učitelia. Preto si vážim všetkých učiteľov, ktorí na sebe pracujú. A žiaci sú výnimoční, úžasní a sú základom našej školy. Verím, že keď doštudujú a školu opustia, budú na ňu s láskou spomínať tak, ako je to u mnohých našich absolventov.