Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku

Internát

Ubytovanie pre študentov

Internáty

Žiaci si môžu zabezpečiť ubytovanie v školskom internáte v sídle školy.

Bližšie informácie je možné nájsť na stránke (http://www.sivr.sk/index.html).

Telefónny kontakt: 02/63 81 23 77 klp. 37

Fotogaléria

Študentský život

black_bg_logo

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku

Odber noviniek

SSOSOOM ©  Všetky práva vyhradené