Súkromná stredná odborná škola
ochrany osôb a majetku

Kam po SSOSOOM

Akadémia ozbrojených síl Gen. M.R.Štefánika – Bezpečnosť a obrana štátu

Akadémia ozbrojených síl Gen. M.R.Štefánika – Zbraňové systémy, zbrane a ich časti

Akadémia policajného zboru – Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Akadémia policajného zboru – Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Ekonomická univerzita Bratislava – Obchodná fakulta

Paneurópska vysoká škola Bratislava – Psychológia

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave – Fakulta Ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Technická univerzita vo Zvolene – Fakulta Drevárska – Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

Technická univerzita vo Zvolene – Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

Trnavská univerzita – Právnická fakulta

Univerzita Komenského Fakulta Pedagogická – Sciálna práca

Univerzita Komenského Fakulta Pedagogická – špeciálna pedagogika

Univerzita Komeského Bratislava – Filozofická fakulta – Filozofia

Univerzita Komeského Bratislava – Filozofická fakulta – Psychológia

Univerzita Komeského Bratislava – Filozofická fakulta – Sociológia

Univerzita Komeského Bratislava – FTVŠ Bratislava – kondičné trénerstvo

Univerzita Komeského Bratislava – Právnická fakulta – Právo

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Pedagogická fakulta – šport a rekreácia

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta

Univerzita SV. Cyrila a Metoda v Trnave – Fakulta Masmediálnej komunikácie

Vysoká škola bezpečnostného manažerstva v Žiline – FBI Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry

Vysoká škola bezpečnostného manažerstva v Žiline – FBI Bezpečnostný manažment

Vysoká škola bezpečnostného manažerstva v Žiline – FBI Ochrana osôb a majetku

Vysoká škola bezpečnostného manažerstva v Žiline – FBI Ochrana osôb a majetku – Krízový manažment

Vysoká škola bezpečnostného manažerstva v Žiline – FBI Záchranné služby Žilina

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy Panonska cesta 17, Bratislava

Vysoká škola medzinárodných vzťahov Praha – Fakulta medzinárodných vzťahov a diplomacie

Žilinská univerzita v Žilina – Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov – Cestná doprava

Technická univerzita v Košiciach – Letecká fakulta – prevádzka lietadiel