Vážení rodičia, žiaci a zamestnanci,

vzhľadom na možnosť šírenia koronavírusu COVID – 19 dnes vedenie Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, Bratislava rozhodlo prerušiť vyučovanie žiakov a to od pondelka 9. 3. 2020 do piatka 13. 3. 2020 (pochopiteľne možnosť predĺženia sa nevylučuje). Výučba sa bude realizovať formou individuálneho vzdelávania žiakov – samoštúdiom, podľa podkladov od jednotlivých vyučujúcich. Podklady budú zasielané elektronicky cez email alebo edupage stránku.

Prosím Vás milé žiačky a žiaci, nie je dôvod na paniku a zaiste štát a ekonomika musia fungovať nepretržite, ak je to však možné, radšej sa čo najviac vyhnite stretávaniu s väčším počtom ľudí, resp. stretávaniu sa celkovo. Ak to všetci dodržíme, je to najlepšia prevencia proti šíreniu víru.

Držte sa!

Ing. Milan Strojný
riaditeľ školy