Môže sa to zdať ako nemožné, naučiť sa toľko učiva. Avšak, aj na maturitu existuje taktika, ktorá z nej urobí príjemný zážitok. Ak máte obavy, že vám v deň D všetko vypadne, nezúfajte, aj na to sa dá pripraviť. Všetko je to predsa len v hlave ?

 Ako sa na maturity pripraviť tak, aby žiaci nedostali “okno”?

V prvom rade, aby žiaci nedostali  „okno“ nielen na maturitách, ale aj na testoch alebo skúškach, je dôležité  dôkladne sa pripraviť. Ak sa žiak naučí na skúšku, síce sa stres určite dostaví, ale predstavme si žiaka naučeného na skúšku  a žiaka, ktorý to fláka. Skúšajúcim pri odpovedi je jasné, ktorý žiak sa dôsledne pripravoval a pod stresovou záťažou „mu to vypadlo“ a ktorý sa neučil. Je prirodzené, že skúšajúci sa bude snažiť žiaka opäť naštartovať, priviesť ho na správne koľaje. Šťastie praje pripraveným.

Je dobré v rámci prípravy zvoliť nejakú taktiku?

Rozhodne áno. Ako prvú vec by som odporučila začať s dvomi slovami  a to  čas + množstvo. Jednoducho povedané, koľko dní mám do skúšky a aké množstvo látky musím prebrať, zopakovať a zapamätať si.  Do tejto „rovnice“ je vhodné pripočítať čas na oddych, záľuby, kamarátov a celkové odreagovanie sa.

Kalkulácia:

ČAS  na učenie + MNOŽSTVO učiva + ČAS na oddych = ZNÍŽENIE STRESOVEJ ZÁŤAŽE

Aký štýl učenia je vhodný? Resp. odporúčate riadiť sa podľa typu pamäte? (vizuálna, audio..)

Každý študent má individuálne schopnosti vnímania a zapamätania si, a preto by mal žiak využívať taký štýl, ktorý mu vyhovuje.

V skratke, poznáme sluchový štýl učenia – viac si zapamätám počas počúvania. Opakujem si učivo nahlas tak, aby som sa počul. Zrakovo-slovný štýl učenia – lepšie si zapamätám písaný text. Vhodné je, ak si píšem vlastné poznámky a zvýrazňujem dôležité časti (napr. podčiarknutím alebo farbami). Pohybový štýl učenia – dobre si pamätám činnosti, príklady, postupy a zvyčajne sa učím metódou pokus-omyl, potrebujem koordináciu a pohybovú aktivitu. Týmto žiakom sa  odporúča, aby sa  učili v pohybe (striedali aktivity a počas učenia sa napr. prechádzali).

Osobne by som odporučila taký štýl učenia, ktorý vo väčšej miere vyhovuje  jednotlivcovi. Na oživenie procesu učenia je vhodné využiť viaceré štýly a ich techniky. Čím viac vnemov zapojíme, tým viac si zapamätáme, zopakujeme a opakovanie je matkou múdrosti.

Rozhovor bol realizovaný s pani psychologičkou Zuzanou Kubešovou so Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku v Bratislave