Mimoriadna situácia, v ktorej sme sa ocitli, odkrýva pravé hodnoty a skutočný ľudský charakter. Marek Salinka, žiak 3. B triedy, sa ako dobrovoľník v Civilnej ochrane spoločne s Políciou SR zúčastňuje akcie, počas ktorej pomáhajú kamionistom uviaznutým v kolónach na hraniciach. Dnes v náročných podmienkach, v ochrannom odeve prešiel viac ako 10 km a zabezpečil zúfalým šoférom aspoň základné potreby. Únavu mu kompenzuje úžasný pocit, že mohol pomáhať a vďaka, s ktorou túto pomoc ľudia v núdzi prijali. Sme na Mareka hrdí a veríme, že pôjde ostatným žiakom vzorom. nasaskola.sk-student-korona-pomoc-dobrovolnictvonasaskola.sk-student-korona-pomoc-dobrovolnictvonasaskola.sk-student-korona-pomoc-dobrovolnictvonasaskola.sk-student-korona-pomoc-dobrovolnictvo