História. O tom, že o nej mladí ľudia nevedia toľko, koľko by mali, sa hovorí už dlhšie. Aj preto je dôležité podávať ju spôsobom, ktorý zaujme a pomocou faktov, aby sme vedeli reagovať na konšpiračné teórie a vedeli využívať kritické myslenie. Pretože to je kľúčom k rozumenej a vyspelej spoločnosti. Aj o tom sme sa rozprávali s učiteľom dejepisu na Strednej súkromnej odbornej škole ochrany osôb a majetku v Bratislave, pánom Laurincom.

Prečo si myslíte, že je dôležité poznať minulosť?

Už Thomas Jefferson raz o histórii povedal: „História tým, že podáva správu o minulosti, umožňuje ľuďom posudzovať prítomnosť.“  Ja by som ho iba doplnil v tom, že, aby sme pochopili budúcnosť, musíme poznať minulosť, aby sme sa nielen vyvarovali chýb našich predkov, ale zároveň mali motiváciu tvoriť lepší svet pre ľudí, ktorí prídu po nás.

Ktorá historická udalosť podľa vás výrazne ovplyvnila Slovensko? (aj viac ak chcete:)

Slovensko – slovo, ktoré je pre nás už samozrejmosťou, niečo, čo je pre nás bežné a isté. Už aj ja som sa narodil do štátu, ktorý mal svoje miesto vo svete, avšak za týmto všetkým stáli ľudia, ktorí museli tvrdo bojovať. Ako napríklad rok 1843, kedy Ľudovít Štúr dal malému národu prvý dar – jazyk. Ako druhú udalosť by som spomenul rok 1918 a vznik Martinskej deklarácie, kedy sa Slováci odhodlali za svoje právo bojovať. A v neposlednom rade rok 1993, kedy oficiálne vzniká Slovenská republika, ale ak by som mal vymenovať všetko, bolo by to na samostatný článok ?

Na čo z minulosti by sme nikdy nemali zabudnúť? 

Takou bežnou odpoveďou na túto otázku sú vojny a veci s tým spojené, ale ja by som skôr odpovedal inak. Sú v našej, alebo v ktorejkoľvek histórií iba vojny, bitky a smrť? Nie. Je plná významných udalostí,  ako bol prvý krok človeka vo vesmíre, ktorý sledovali milióny ľudí a ukázal nám novú cestu. Alebo koncert Live Aid, najväčší koncert, aký bol kedy v dejinách ľudstva, kedy sa aspoň na krátky moment spojili všetky kontinenty v boji za správnu vec. To sú momenty, na ktoré by sme nemali nikdy zabudnúť.

Ktorej chybe z minulosti by sme sa mali vystríhať?

Najväčším problémom histórie sú témy, o ktorých sa v slušnej spoločnosti nehovorí,  aby sa nedajbože niekto neinšpiroval. To vnímam ako najväčšiu chybu, pretože to, že problém budeme ignorovať, nezmizne. U nás to bol napr. Slovenský štát, mnohými chválený ale aj zatracovaný. O takýchto témach treba hovoriť, a to nielen na školách, ale celkovo.

Myslíte, že je dejepisu na školách dosť?

Momentálne sa hodiny dejepisu na školách navýšili na dve hodiny týždenne. Niekto tento krok môže vnímať ako zbytočný, budem citovať žiakov: „Načo nám toto všetko bude …“, ale ako učiteľ tento krok vítam. Osobne si ale myslím, že dejepis je odrazovým mostíkom pre predmety ako je literatúra, občianska alebo dokonca právo. História je plná zaujímavých vecí a ja si myslím, že každý si dokáže nájsť práve to svoje .

Môže byť podľa vás nárast extrémizmu na Slovensku ovplyvnený aj tým, že o našej minulosti a histórii vieme málo?/Ako by sme to mohli zmeniť?

Rozhodne nie je to tak dávno, čo sa svetom prehnala svetová vojna alebo trebárs komunizmus. Mladí ľudia, ktorí ešte len hľadajú svoje miesto vo svete, sa častokrát nechajú zmámiť ideológiou alebo názormi, ktoré sú častokrát nebezpečné alebo im úplne nerozumejú. A to je aj prípad extrémizmu, ktorý je pre mladých ľudí, ako aj pre nás všetkých, nebezpečný.