Naša škola sa aktuálne zúčastňuje na prezentačnej výstave stredných škôl v Nitre na výstavisku Agrokomplex. V čase od 5.11. do 6.11.2019 žiaci školy predvádzajú ukážky svojich zručností na streleckom trenažéri a aj na tatamoch. Kto to nestihne dnes, má možnosť ešte prísť aj zajtra do pavilónu M4. Všetci ste vítaní.