“Všetky miesta pre prijímacie konanie do prvého ročníka na školský rok 2020/2021 sú obsadené!” Niižšie nájdete tabuľku s výsledkami:

Kod žiakaVýsledok
TS 2020/001prijatie
TS 2020/002prijatie
TS 2020/003prijatie
TS 2020/004neprijatie
TS 2020/005prijatie
TS 2020/006prijatie
TS 2020/007prijatie
TS 2020/008prijatie
TS 2020/009neprijatie
TS 2020/010neprijatie
TS 2020/011neprijatie
TS 2020/012prijatie
TS 2020/013prijatie
TS 2020/014neprijatie
TS 2020/015neprijatie
TS 2020/016neprijatie
TS 2020/017prijatie
TS 2020/018neprijatie
TS 2020/019neprijatie
TS 2020/020prijatie
TS 2020/021neprijatie
TS 2020/022neprijatie
TS 2020/023neprijatie
TS 2020/024prijatie
TS 2020/025prijatie
TS 2020/026prijatie
TS 2020/027neprijatie
TS 2020/028prijatie
TS 2020/029prijatie
TS 2020/030prijatie
TS 2020/031prijatie
TS 2020/032neprijatie
TS 2020/033prijatie
TS 2020/034prijatie
TS 2020/035prijatie
TS 2020/036neprijatie
TS 2020/037prijatie
TS 2020/038prijatie
TS 2020/039prijatie
TS 2020/040neprijatie
TS 2020/041prijatie
TS 2020/042prijatie
TS 2020/043prijatie
TS 2020/044prijatie
TS 2020/045neprijatie
TS 2020/046prijatie
TS 2020/047prijatie
TS 2020/048neprijatie
TS 2020/049neprijatie
TS 2020/050neprijatie
TS 2020/051neprijatie
TS 2020/052prijatie
TS 2020/053prijatie
TS 2020/054prijatie
TS 2020/055prijatie
TS 2020/056prijatie
TS 2020/057prijatie
TS 2020/058neprijatie
TS 2020/059prijatie
TS 2020/060neprijatie
TS 2020/061prijatie
TS 2020/062prijatie
TS 2020/063prijatie
TS 2020/064prijatie
TS 2020/065prijatie
TS 2020/066neprijatie
TS 2020/067prijatie
TS 2020/068prijatie
TS 2020/069prijatie
TS 2020/070prijatie
TS 2020/071prijatie
TS 2020/072prijatie
TS 2020/073neprijatie
TS 2020/074prijatie
TS 2020/075prijatie
TS 2020/076neprijatie
TS 2020/077neprijatie
TS 2020/078prijatie
TS 2020/079neprijatie
TS 2020/080prijatie
TS 2020/081prijatie
TS 2020/082prijatie
TS 2020/083neprijatie
TS 2020/084neprijatie
TS 2020/085prijatie
TS 2020/086prijatie
TS 2020/087prijatie
TS 2020/088neprijatie
TS 2020/089neprijatie
TS 2020/090prijatie
TS 2020/091neprijatie
TS 2020/092neprijatie
TS 2020/093prijatie
TS 2020/094prijatie
TS 2020/095prijatie
TS 2020/096prijatie
TS 2020/097neprijatie
TS 2020/098neprijatie
TS 2020/099prijatie
TS 2020/100neprijatie
TS 2020/101neprijatie
TS 2020/102prijatie
TS 2020/103prijatie
TS 2020/104prijatie
TS 2020/105neprijatie
TS 2020/106neprijatie
TS 2020/107neprijatie
TS 2020/108prijatie
TS 2020/109neprijatie
TS 2020/110prijatie
TS 2020/111prijatie
TS 2020/112prijatie
TS 2020/113neprijatie
TS 2020/114neprijatie
TS 2020/115neprijatie
TS 2020/116prijatie
TS 2020/117prijatie
TS 2020/118prijatie
TS 2020/119prijatie
TS 2020/120prijatie
TS 2020/121prijatie
TS 2020/122prijatie
TS 2020/123prijatie
TS 2020/124prijatie
TS 2020/125neprijatie
TS 2020/126neprijatie
TS 2020/127prijatie
TS 2020/128neprijatie
TS 2020/129prijatie
TS 2020/130prijatie
TS 2020/131neprijatie
TS 2020/132prijatie
TS 2020/133prijatie
TS 2020/134neprijatie
TS 2020/135prijatie