Vážení rodičia a uchádzači o štúdium,

oznamujeme Vám, že z dôvodu šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky presúva termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020.

Upravenie termínov talentových skúšok platí iba v prípade, že sa vyučovanie začne 30. 03. 2020.

Konkrétny termín pre našu školu bol Odborom školstva Okresným úradom v Bratislave určený takto:

1 termín 08. 04.2020

2. termín 15. 04. 2020

Náhradný termín 23. 04. 2020

Všetci uchádzači budú o konkrétnych termínoch oboznamovaní priebežne.

Termíny prijímacích skúšok sa môžu meniť v závislosti od situácie okolo šírenia koronavírusu COVID-19 a pokynov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Ing. Milan Strojný

riaditeľ školy