Dôležitý oznam (rodičovské združenie).

Plánované rodičovské združenie na 16. 09. 2020 o 17.00 hod. sa s ohľadom na nové opatrenia COVID 19 prekladá na stredu

30. 09. 2020 o 17.00 hod.

Spôsob realizácie rodičovského združenia bude upresnený. Ak sa rodičovské združenie ani v novom termíne nebude môcť konať priamo v škole je pripravená aj konzultačná verziaonline.

Ďakujeme za pochopenie.

Ing. Milan Strojný

riaditeľ školy