„Sebavedomie pochádza z disciplíny a tréningu.“  Robert Kiyosaki

Disciplína a sebadisciplína je nevyhnutná pre úspešný život a znamená stálosť, smer, prevenciu problémov, energiu pre skutočný výkon, učenie a investovanie snahy do seba samého. Odmena aj trest sú súčasťou disciplíny a obe mi mali byť rozdávané s mierou.
Na našej škole sa ti dostane potrebná dávka pravidiel a motivácie, ktoré ti pomôžu dosahovať tie najlepšie výkony.

Osvojíš si vedomosti, zručnosti a návyky z poradového vystupovania a disciplíny vrátane cvikov so služobnými zbraňami. Nie je to len „pochodovanie“, ako by sa to dalo zjednodušene nazvať. Budeš pracovať ako veliteľ a vykonávať základné činnosti príslušníkov bezpečnostných služieb, bezpečnostných zborov a ozbrojených zložiek, ktoré sa všeobecne nazývajú poradové cviky. Pochopíš význam bezpodmienečného podriadenia sa povelom, rozkazom a nariadeniam. Získaš poznatky o základných služobných predpisoch, veliteľskej právomoci a služobnej zdvorilosti.

black_bg_logo

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku

Odber noviniek

SSOSOOM ©  Všetky práva vyhradené