„Musíš zažiť dobrodružstvo, aby si zistil(a), kam skutočne patríš.“ Sue Fitzmaurice

Dobrodružstvo sa definuje ťažko. Treba ho zažiť. Na našej škole ti ponúkame Kurz ochrany života, zdravia a prírody slangovo nazývaný „prežitie“. Kurz je súčasťou odbornej praxe a je realizovaný v letných podmienkach pre žiakov druhých ročníkov a v zimných podmienkach pre žiakov tretích ročníkov. Naučíš sa orientovať v priestore, stavať núdzové prístrešky, upravovať vodu, pripravovať stravu, maskovať sa, používať výstroj a ochraňovať životné prostredie, a to všetko ako vo dne, tak aj v noci.

Určite sa aj ty zaradíš medzi žiakov, ktorí po skončení „prežitia“ vysoko kladne hodnotia praktické činnosti, najmä však nočné taktické aktivity, praktickú prvá pomoc improvizovanými prostriedkami, stavbu táborov, zakladanie ohňov a taktické hry.

Vďaka dobrodružstvu objavíš sám seba a zdokonalíš svoje schopnosti, naučíš sa správnej miere rizika, získaš schopnosť spolupráce s ostatnými a pripravíš sa na zvládnutie reálne nebezpečných situácií formou fiktívne reálnych hier.

black_bg_logo

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku

Odber noviniek

SSOSOOM ©  Všetky práva vyhradené