„Vzdelanie je najsilnejšou zbraňou, ktorou môžeme zmeniť svet.“ Nelson Mandela

Naša škola ťa naučí všetko, čo potrebuješ vedieť k téme ochrany osôb a majetku a pre prácu v bezpečnostných zložkách, ako sú policajný zbor, železničná polícia, mýtna polícia, obecná polícia, zbor väzenskej a justičnej stráže, colná správa, vojenská polícia, hasičský a záchranný útvar, súkromná bezpečnostná služba, armáda.

Vzdelanie končí maturitnou skúškou z odborných predmetov, špeciálnej telesnej výchovy a jazykov a možnosťou získať preukaz odbornej spôsobilosti SBS. Po maturitnej skúške môžeš pokračovať v štúdiu na vysokých školách.

Predmety, ako špeciálna bezpečnostná príprava, poradová príprava, kriminalistika, bezpečnostné právo, ochrana osôb a majetku, nájdeš iba na našej škole.

Počas štúdia získaš zručnosti v streľbe, profesijnej sebaobrane, individuálnej ochrane jednotlivca, zadržaní podozrivej osoby pri ochrane osôb a majetku, vykonaní bezpečnostnej prehliadky, kriminalistickej technickej činnosti, technike autoregulácie a relaxačných technikách.

Vzdelanie ti pomôže napredovať v živote a dosiahnuť úspech. Pomôže ti vybudovať si sebavedomie a nasmeruje ťa do budúcnosti.

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku ti ponúka zážitkové vzdelanie, ktoré obstojí v konkurencii.

black_bg_logo

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku

Odber noviniek

SSOSOOM ©  Všetky práva vyhradené