„Víťazstvo je iba polovica úspechu. Druhou polovicou je zábava.“ Bum Phillips

Všetci potrebujeme v živote zábavu, úsmev, niečo, čo nás nabudí a dodá nám dobrú náladu. Táto škola ti ponúka zmysluplnú zábavu v kruhu mladých ambicióznych ľudí. Zabavíš sa nielen cez prestávky so svojimi kamarátmi, ale aj počas učenia a prípravy, počas kurzov či praktickej výchovy.

Zábavu zažiješ už pri príchode na našu školu. Školský rok sa totiž začína Adaptačným kurzom, ktorého cieľom je

  • oboznámenie „nováčikov“
    • s priestormi školy
    • s novým spôsobom vyučovania
    • s novými (hlavne odbornými) predmetmi
  • vytvorenie súdržnosti triednych a ročníkových kolektívov a školského patriotizmu

V prvý deň, tzv. „GREENHORN DAY“ (= nováčikovský deň) sa žiaci zoznámia s triednymi učiteľmi, svojimi triedami, novými spolužiakmi a školou ako takou.

Druhý deň, tzv. „COMBAT DAY“ (= súťažný/zážitkový deň) je plný súťaží, prekvapení a dobrodružstiev pri ktorých sa vyžaduje hlavne fyzická zdatnosť a logické myslenie. Tento deň trvá až do neskorého večera (do tmy) a pokračuje „nocou v škole“.

Vyvrcholením je tretí deň, tzv. „BLUE DAY“ (= modrý deň), kde sa po rannej rozcvičke „nováčikovia“ prezlečú do školských uniforiem a absolvujú kvíz

Na záver Adaptačného kurzu je vyhodnotenie najlepších, ktoré by sa dalo nazvať aj inauguráciou, a tým sú žiaci 1. ročníka plnohodnotne zaradení do vyučovacieho procesu.

black_bg_logo

Súkromná stredná odborná škola ochrany osôb a majetku

Odber noviniek

SSOSOOM ©  Všetky práva vyhradené