Súkromná stredná odborná škola
ochrany osôb a majetku

Školský poriadok