Dňa 20.6.2019 sa uskutočnila SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, Bratislava pri príležitosti ukončenia školského roka 2018/2019. Akadémia bola otvorená slávnostným nástupom všetkých žiakov školy v rovnošate. Na úvod zaznela Japonská hymna a hymna Slovenskej republiky. Medzi významnými hosťami sme privítali

  • Jeho Exelenciu Jun Šimmi, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska v SR
  • Jeho Excelenciu, Gabriela Meucci, Šéfa misie, veľvyslanca Talianskej republiky v SR a pána Mareka Gmitera
  • brigádneho generála doc. Ing. Borisa Ďurkecha, CSc. – generálneho riaditeľa Sekcie ľudských zdrojov MO SR
  • Mgr. Ondreja Príbojského riaditeľa Úradu súkromných bezpečnostných služieb, MV SR
  • Generála JUDr. Tibora Gaplovského
  • Ivana Fialu za Slovenskú komoru súkromnej bezpečnosti
  • Andreja Albertyho za Kultúrne zariadenie Petržalka
  • Vladimír Kuznecov, PhD. zástupcu SOŠ policajného zboru Pezinok
  • zástupcov Okresného riaditeľstva PZ Bratislava 5, zástupcov Klubu vojenských veteránov Bratislava, zástupcu Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.
  • rodičov žiakov ako aj bývalých absolventov

Po slávnostnom príhovore riaditeľa školy Ing. Milana Strojného zriaďovateľ školy p. Ing. Štefan Kurilla zahájil a otvoril súťaž jednotlivých tried v profesijnej sebaobrane. Počas súťaže žiaci prezentovali svoje doteraz nadobudnuté a získané schopnosti a zručnosti. Na záver p. Kurilla súťaž vyhodnotil a odovzdal ocenenia. Víťazmi slávnostnej Akadémie v školskom roku 2018/2019 sa stali dve triedy a to triedy I. C a III. C.

Počas celej akadémie bola k dispozícii prehliadka výstavy fotografií z návštevy p. Kurillu v Japonsku pri príležitosti ziskanie jeho 7 danu v ramci  organizácie Iwama Shinshin Aiki Shuren-kai.

Na záver bolo vyslovené poďakovanie všetkým žiakom za ich vystúpenie a skvelé výkony a zúčastneným za ich pozornosť.

Tešíme sa budúcu AKADÉMIU.