Šťastné a veselé Vianoce všetkým

Blíži sa najkrajšie obdobie v roku, Vianoce. Chceme druhým rozdávať radosť a užiť si pohodu. Zároveň sú to dni, kedy sme všetci o čosi lepší a srdečnejší. Čo však skúsiť to po celý rok? Čo tak zaradiť do svojho bežného života viac dobroprajnosti a správať sa pekne aj k tým, ktorí nie sú ako my? Ktorí sa od nás odlišujú výzorom, názormi alebo sociálnym statusom? Možno nie iba v škole, ale aj vo voľnom čase tam, kde to je potrebné.

O tolerancii, nielen počas vianočných sviatkov, sme sa rozprávali s psychologičkou Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku na Vranovskej 4 Zuzanou Kubešovou.

Prečo je dôležité byť tolerantný a pomáhať druhým?

Pretože sme ľudia a ľudia sme nielen počas Vianoc a iných sviatkov 🙂 Nikdy nevieme, kedy budeme sami potrebovať pomoc a takisto ani nám by nebolo príjemné, keby k nám niekto prejavoval netolerantné správanie. Jednoducho povedané: Správajme sa k druhým ľuďom tak, ako by sme chceli, aby sa iní ľudia správali k nám.

Ako vnímate mieru tolerancie na našej škole?

Aj vďaka tomu, že pedagógovia Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku na Vranovskej 4 študentom vštepujú správne hodnoty, sa s netoleranciou na našej škole veľmi nestretávam. Našťastie je na našej škole viac tolerantných študentov, ako tých netolerantných. Samozrejme, netvrdím, že som sa na hodinách nestretla  s určitou formou netolerancie, respektíve netaktnosti.  Avšak verím, že aj títo študenti časom pochopia, aké dôležité je správať sa ľudsky.

Čo nám môže dať spoznávanie “inakosti?

Iný pohľad na ľudí, veci, situácie a životné udalosti. Spoznávanie inakosti nám môže dať nadhľad, ktorý niekedy a niektorým ľudom chýba. Ak vnímate veci s väčším nadhľadom, viac im porozumiete. Keď porozumiete, potom pochopíte. Ak pochopíte, ste rozumnejší. Rozumní ľudia sú dobrí ľudia. V neposlednom rade spoznanie inakosti môže ponúknuť skúsenosti.

Ako sa cíti človek, ktorý je spoločnosťou odmietnutý, aké to môže mať
následky? A aké je to naopak, keď je prijatý, aj napriek tomu,
že je iný?

Človek, ktorý je spoločnosťou odmietaný sa môže uzatvárať do seba. Môže ho to oberať o radosť zo života, brzdí ho to v sebarealizácii. Cíti sa izolovaný. Odmietanie  spoločnosťou môže ovplyvniť jeho prežívanie, vnímanie okolitého sveta, dokonca aj fyzické zdravie. Odmietaný človek môže byť aj agresívny.

Naopak, ľudia, ktorí sú „iní“ a sú prijímaní spoločnosťou kladne, sú pokojnejší, viac v pohode a vyrovnanejší. Berú život pozitívnejšie.


Chceli by ste niečo zaželať študentom a pedagógom Súkromnej strednej odbornej školy ochrany osôb a majetku ?

Pohodové sviatky v kruhu  ľudí, ktorých máte radi. Veľa oddychu, hlavne zdravia, nech sa vám splní všetko, po čom túžite.