Koordinátorka Finančnej gramotnosti Mgr. Helena Klimová, MBA vyhlasuje tretí ročník triedneho a školského kola o najlepší projekt  zameraný na finančnú gramotnosť s názvom:

„Manažment osobných financií“

Účastníkmi súťaže sú všetci žiaci prvých ročníkov.

Podmienky súťaže:

Od 1. marca 2019 do 30. apríla 2019 je potrebné zaevidovať každý príjem a výdavok, ktorý žiak získal (napr. vreckové, dar, brigáda, šibačka a pod.) Pri evidovaní je potrebné zaznamenať dátum príjmu/výdavku, kto poskytol finančné prostriedky a na aký účel boli tieto použité.

Nezabudnite pri tom, že z každého príjmu ste povinní „odložiť“ 10 %, ktorých skutočný stav potvrdia rodičia /bude im zaslaný formulár/.

Ďalšou podmienkou je „vydokladovanie“ výdavku /mať blok za zakúpený tovar resp. službu/.

Projekt bude podliehať kontrole v troch etapách:

  1. marca 2018 – čiastkový
  2. apríla 2019 – čiastkový
  3. apríla 2019 – konečná verzia

Víťazi umiestnení na prvých miestach v triednych kolách postupujú do školského. Tu sa určí absolútny víťaz, ktorý bude odmenený diplomom a budú mu pripočítané body do študijného systému na zľavu zo školného.

Tešíme sa na všetky vaše projekty, ktorých forma nie je obmedzená a vítame  vašu kreativitu.

V prípade nejasností prosím kontaktujte pani učiteľku Mgr. Helenu Klimovú.