Talentové skúšky 2019/2020: Výsledky
Uchádzač : Prijatý / Neprijatý
Zápis prijatých uchádzačov bude 29. 4. 2019 a 30. 4. 2019
Neprijatý uchádzači si môžu podať odvolanie.
Identifikačné čísloVýsledok
TS 2019/002Prijatý
TS 2019/003Prijatý
TS 2019/004Prijatý
TS 2019/005Prijatý
TS 2019/006Prijatý
TS 2019/007Prijatý
TS 2019/008Prijatý
TS 2019/009Prijatý
TS 2019/012Prijatý
TS 2019/013Prijatý
TS 2019/014Prijatý
TS 2019/015Prijatý
TS 2019/016Prijatý
TS 2019/017Prijatý
TS 2019/018Prijatý
TS 2019/019Neprijatý
TS 2019/020Prijatý
TS 2019/021Prijatý
TS 2019/022Prijatý
TS 2019/024Prijatý
TS 2019/025Prijatý
TS 2019/026Prijatý
TS 2019/028Prijatý
TS 2019/029Prijatý
TS 2019/030Prijatý
TS 2019/031Prijatý
TS 2019/032Prijatý
TS 2019/033Neprijatý
TS 2019/034Prijatý
TS 2019/035Prijatý
TS 2019/036Prijatý
TS 2019/037Prijatý
TS 2019/038Prijatý
TS 2019/039Prijatý
TS 2019/040Prijatý
TS 2019/041Prijatý
TS 2019/042Prijatý
TS 2019/043Prijatý
TS 2019/044Prijatý
TS 2019/045Prijatý
TS 2019/046Prijatý
TS 2019/047Prijatý
TS 2019/048Prijatý
TS 2019/049Neprijatý
TS 2019/051Prijatý
TS 2019/052Prijatý
TS 2019/053Prijatý
TS 2019/054
TS 2019/055Prijatý
TS 2019/056Prijatý
TS 2019/057Prijatý
TS 2019/059Prijatý
TS 2019/061Neprijatý
TS 2019/062Prijatý
TS 2019/063Prijatý
TS 2019/064Prijatý
TS 2019/065
TS 2019/066Prijatý
TS 2019/067Prijatý
TS 2019/068Prijatý
TS 2019/070Prijatý
TS 2019/071Prijatý
TS 2019/072Prijatý
TS 2019/074Prijatý
TS 2019/075Prijatý
TS 2019/076Prijatý
TS 2019/077Neprijatý
TS 2019/078Prijatý
TS 2019/079Prijatý
TS 2019/080Prijatý
TS 2019/081Prijatý
TS 2019/082
TS 2019/084Prijatý
TS 2019/085Prijatý
TS 2019/086Prijatý
TS 2019/087Prijatý
TS 2019/088
TS 2019/089Prijatý
TS 2019/090Prijatý
TS 2019/091Prijatý
TS 2019/092Prijatý
TS 2019/093Neprijatý
TS 2019/094Prijatý
TS 2019/095Prijatý
TS 2019/096Prijatý
TS 2019/097Prijatý
TS 2019/098Prijatý
TS 2019/100Neprijatý
TS 2019/101Prijatý
TS 2019/103Prijatý
TS 2019/104Prijatý
TS 2019/105Prijatý
TS 2019/106Prijatý
TS 2019/107Prijatý
TS 2019/108
TS 2019/109
TS 2019/110Prijatý