Súkromná stredná odborná škola
ochrany osôb a majetku

Termíny dní otvorených dverí

DOD so sprievodným programom

17.10.2019 9.00 – 13.00 hod.

28.11.2019 9.00 – 13.00 hod. 

18.01.2020 9.00 – 13.00 hod.

Kedykoľvek po predchádzajúcej dohode s riaditeľom školy

 Prehliadky školy sa konajú:

12.11.2019  8.00 -12.00 hod.

19.11.2019  8.00 -12.00 hod.

03.12.2019  8.00 -12.00 hod.

10.12.2019  8.00 -12.00 hod.

21.01.2020  8.00 -12.00 hod.

28.01.2020  8.00 -12.00 hod.

Sprievodné akcie:
  • ukážky bojových umení
  • profesijná sebaobrana
  • prezentácia školy
  • možnosť zastrieľať si na laserovej strelnici
  • ukážky pomôcok odborných predmetov
  • miesto činu
  • prezentácia Regrutačného strediska ozbrojených síl SR