Sú gramatika a diela klasickej literatúry postrachom našich študentov? Na názor sme sa opýtali tej najpovolanejšej – slovenčinárky z našej školy Janky Galbovej. Prezradila, ako je to s čítaním kníh u študentov aj to, v čom sú naši študenti iní.

Ako dlho učíte na škole?

Po dlhoročnom pôsobení na elektrotechnickej priemyselnej škole som sa rozhodla tento školský rok pre zmenu a v septembri som začala učiť Súkromnej strednej odbornej škole ochrany osôb a majetku v Petržalke.

Čím sú žiaci na tejto škole iní?

V porovnaní s gymnazistami, je najväčšou výhodou, podobne ako aj na iných odborných školách, že sa na jednom mieste stretávajú študenti s podobnými záujmami a cieľmi. Ak by som mala porovnať mojich nových študentov s tými z elektrotechnickej, v čom vidím najväčší rozdiel, je priateľská atmosféra školy. Študenti sa neobmedzujú len na kontakt a priateľstvá v rámci triedy či ročníka, všetci sa navzájom poznajú a fungujú ako jeden veľký kolektív. Určite tomu prispieva fakt, že veľa z nich býva spoločne na internáte, ale aj množstvo spoločných školských akcií a spoločne zvládnuté hodiny poradovej prípravy.

Ako ide našim študentom gramatika a literatúra?

Tak ako väčšina stredoškolákov, ani naši študenti sa občas nevedia vyrovnať s tým, že poznať niektoré klasické literárne diela a pochopiť ich spoločensko-historický kontext nie je len súčasťou všeobecného vzdelania maturantov. Prostredníctvom literatúry odhaľujú princípy fungovania spoločnosti, ľudského správania a formujú si kritické myslenie a vlastný názor. Čo sa týka gramatiky, študenti teoreticky ovládajú pravopisné pravidlá a chyby, ktoré robia, sú skôr o ľahostajnosti ako o nevedomosti.

Čítajú stredoškoláci dnes ešte knihy?

To, že študenti nečítajú, alebo málo čítajú, je len mýtus, alebo učiteľské klišé. Naopak, aj medzi našimi študentmi sa nájdu takí, pre ktorých je čítanie záľubou.

Aké tri knihy by ste žiakov na SŠ určite odporučili možno aj mimo povinnej literatúry?

Z povinnej literatúry román E. M. Remarqua Na západe nič nové, ktorý demonštruje krutosť a zbytočnosť vojny, divadelné hry Petra Karvaša, ktoré sú absurdným obrazom fungovania spoločnosti a mimo povinnú literatúru určite román Petra Krištúfka Dom hluchého, ktorý by mohol byť pokojne učebnicou dejepisu slovenskej histórie 20. storočia, pretože čitateľa veľmi stráviteľne na pozadí príbehov prevedie všetkými dôležitými medzníkmi našej nedávnej histórie.

Aký je váš spôsob vyučovania?

Snažím sa, aby si študenti z hodín odniesli čo najviac vedomostí a nemuseli učivo doštudovávať samostatne. Najradšej mám hodiny, ktoré sa nesú v duchu vzájomnej spolupráce.

Koľko hodín SJL majú žiaci do týždňa?

V prvých dvoch ročníkoch majú študenti tri hodiny slovenského jazyka a literatúry týždenne. V treťom a štvrtom ročníku je vyučovanie rozšírené o hodinu cvičení zo slovenského jazyka, vďaka čomu máme priestor na to, aby sme študentov lepšie pripravili na maturitnú skúšku. Je úžasné, že vedenie školy našlo tento priestor. Z vlastnej skúsenosti viem, že na iných odborných školách nie je vôľa slovenský jazyk ako predmet podporovať, čo učiteľom, ale najmä študentom komplikuje prípravu na maturitu.