Súkromná stredná odborná škola
ochrany osôb a majetku

Ing. Milan Strojný