Súťaž o najlepší projekt vo finančnej gramotnosti v šk. roku 2018/2019

Tak ako uplynulých rokoch i tento prebiehali triedne a školské kolo súťaže o najlepší projekt v Manažmente osobných financií. Súťaže sa zúčastnili od vedením Ing. Alici Kováčovej – vyučujúcej predmet Ekonomika a podnikanie a Mgr. Heleny Klimovej koordinátorky a organizátorky súťaže všetci žiaci prvých ročníkov.

Najlepší z prvákov sú:

  1. miesto Hung Pham Phu I. A
  2. miesto Benjamím Hofmann  I. A
  3. miesto zaujali dvaja študenti a to:

     Tara Mária Šišoláková  I. B

     Krisktián Kadučák I. B

Všetkým účastníkom súťaže ďakujem a víťazom srdečne gratulujeme. 

Mgr. Helena Klimová, MBA  – koordinátorka a organizátorka súťaže