Kliky - max vykon za 1 m

Chlapci
1.miesto - Pastrnák ll.A   82x
2.miesto - Jezildič lll.B.  80x
3.miesto - Gabaš   lll.B.  78x

Dievčatá
1.miesto - Baranová lll.C 54x
2.miesto - Almášiová lll.A 41x
3.miesto - Hupková  lll.C. 39x