Súkromná stredná odborná škola
ochrany osôb a majetku

Zriaďovateľ

Zriaďovateľ

Štefan Kurilla

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OCHRANY OSÔB a MAJETKU je PRVOU a v súčasnej dobe aj JEDINOU strednou školou tohto typu a zamerania v Slovenskej republike. V študijnom odbore ochrana osôb a majetku (bezpečnostné služby) pripravujeme žiakov pre výkon povolaní v bezpečnostných zložkách (neštátne – súkromné bezpečnostné služby, obecná polícia, štátne – Policajný zbor SR, vojenská polícia, ZVJS a pod.). Absolventi našej školy spĺňajú všeobecné, ale aj odborné kritéria na prijatie a službu v týchto zložkách.

Zakladateľ klubu Kurilla Budokan Štefan Kurilla je

Držiteľom týchto ocenení a kvalifikačných stupňov:

  • 6. dan aikido Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai
  • 4. dan aikido Aikikai
  • 5. dan džudo
  • 3 tradičné Mokuroku v zbraniach (ručne písané listiny, ktoré obsahujú názvy a detailný popis techník aikido zbraní s odkazom pre tých, ktorí preukážu požadované zručnosti v používaní  aiki zbraní)
  • 5. dan Systema Spetsnaz (systém vyvinutý pre potreby špeciálnych  ministerstva    obrany a vnútra Ruskej federácie)
  • 3. dan Daito-ryu Aikijujutsu
  • tréner I. triedy aikido
  • tréner I. triedy džudo
  • certifikovaný inštruktor sebaobrany a asistent inštruktora Combat streľby v IBSSA (International   Bodyguard & Security  Services Association)
  • certifikovaný inštruktor Muay Chaiya
  • ďakovný diplom Ministra obrany SR
  • diplom a vyznamenanie Ministerstva vnútra Ruskej federácie
  • ďakovný diplom veteránov Spetsnaz z Ruska
  • ďakovný diplom bezpečnostného špecialistu amerických jednotiek v Kórei
  • plakety prezidenta Kórejskej federácie Aikikai
  • plaketa Pennsylvánskej Univerzity, USA
  • Prvé miesto v Conbat streľbe amatérov IBSSA v konkurencii pracovníkov zo security sektora z 11  krajín
  • diplom a plaketa najlepší bojovník BEST FIGHTER IBSSA v konkurencii bodyguardov a  pracovníkov security sektora z 10  krajín
  • v roku 2009 bol ocenený ďakovným diplomom štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR za rozvoj bojových umení na Slovensku
  • v roku 2009 bol ocenený ďakovným diplomom Ministerstva školstva SR za dlhoročnú prácu s mládežou v oblasti športu a rozvoja tradičných bojových umení na Slovensku.
  • v roku 2017 bol ocenený CENOU VEĽVYSLANCA JAPONSKA. Jeho Excelencia Jun Shimmi, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike vyjadril hlboké uznanie za jeho vynikajúcu prácu a za dlhoročný prínos v oblasti propagácie aikida a pri prehlbovaní vzájomného porozumenia a priateľstva medzi Japonskom a Slovenskou republikou.
  • v roku 2017 obsadil 1. miesto na 62. medzinárodných ukážkach Daito – ryu Aikijujutsu v Japonsku
  • v roku 2008 založil 1. Súkromnú strednú odbornú školu ochrany osôb a majetku
  • od roku 1997 organizuje klub Kurilla Budokan s podporou svojich partnerov najväčšiu show bojových umení v SR a susedných štátoch pod názvom VEČER BOJOVÝCH UMENÍ   
Fotogaléria

Referencie